Subsport

Moving towards safer alternatives

Subsport - Substitution Support Portal

Baza podataka studija slučaja

Možete koristiti funkciju za pretrživanje teksta za pronalaženja informacija u bazi podataka studija slučaja. Koristite filtere za pretraživanje da bi usmerili pretraživanje.

Molim da unesete tekst za pretraživanje ili numeričku identifikaciju supstanceFilteri za pretraživanje

Sektor

» Više filtera za pretraživanje

Broj rezultata po stranici
15   25   50  

 

   

61 Rezultati na SR     375 Result(s) in EN     91 Ergebnis(se) auf DE     78 Résultat(s) en FR     98 Resultado(s) en ES

Studija o procenti alternativa za pet hemikalija

Izbacivanje iz upotrebe trihloretilena iz proizvodnje metalnih delova

Zamena toluena, ksilena i nafte kao rastvarača za čišćenje alata u autoservisima

Zamena rastvarača na bazi benzina za čišćenje štamparskih valjaka

Zamena toluena i butan-1-ola u mastila za štampanje plastičnih kesa.

Zamena izopropanola, 2-metilpropan-1-ola i heptana u čišćenju štamparskih valjaka

Alternative ftalata u igračkama i proizvodima za negu dece.

Poslovne strategije za unapređenje zdravlja transformacijom ekonomije koja se odnosi na toksične hemikalije

Alternative 2-metoksietanola date od strane Evropske agencije za hemikalije (ECHA)

Zamena tetrahloretilena koji se koristi u sistemima za profesionalno hemijsko čišćenje (suvim postupkom) sa mokrim sistemom za čišćenje/održavanjeodeće

Kablovi bez olova, PVC i ftalata

GLDA -zeleni helat

Zamena epoksidnih smola koje sadrže naftalen, etilbenzol, naftu (teške aromatične frakcije) i titan dioksid za bojenje vozila.

Zamena neurotoksičnog rastvarača koji je sadržao acetate i aceton korišćen za čišćenje metalnih delova

Zamena proizvoda za čišćenje koji sadrži izobutan (koji sadrži ≥0,1% butadiena (203-450-8)) kancerogenu i mutagenu supstancu

1 2 3 5 Next › Last »