Način da se pronađu bezbednije alternative

Dostupno na drugim jezicima    
039-SR, General section

Kablovi bez olova, PVC i ftalata

Abstrakt

Danski proizvođač kablova razvio je kablove za instalaciju bez olova, PVC i ftalata . Novi tip kabla NOPOVIC ® zasniva se na smeši polimera bez halogenih elemenata, kao što je polietilen (PE), polipropilen (PP) i etilen-vinil-acetat (EVA) kopolimer sa dodatim mineralima koji nisu zapaljivi, kao što su magnezijum i aluminijum hidrat.

Supstance koje su supstituisane

 1. Olovo, metal

  CAS br. 7439-92-1 EC br. 231-100-4 Indeks br. 
 2. Polivinil hlorid

  CAS br. 9002-86-2 EC br.  Indeks br. 
 3. Ftalati

  CAS br.  EC br.  Indeks br. 

Alternativne supstance

 1. Etil-vinil-acetat (EVA)

  CAS br. 24937-78-8 EC br.  Indeks br. 
 2. Polietilen, PE

  CAS br. 9002-88-4 EC br.  Indeks br. 
 3. Polipropilen

  CAS br. 9003-07-0 EC br.  Indeks br. 

Drugi tip alternativa

Pouzdanost infomacija

Dokaz o implementaciji: postoji dokaz da je rešenje implementirano i koristilo se u vreme kada je publikovano


Procena opasnosti

Supstitucijom PVC sa drugim vrstama plastike, korišćenje olova i phtalata je izbegnuto.

» Proveri bazu podataka prema SUBSPORT skrining kriterijumima (SDSC)

Početak stranice

Opis supstitucije

Ovaj primer je izvod iz publikacije: “Opasne hemikalije se mogu zameniti” Ekološkog saveta iz Danske. Možete preuzeti publikaciju sa linka.

Nkt kablovi imaju tri proizvodne lokacije u Danskoj za proizvodnju različitih vrsta kablova.

Najčešće korišćen materijal za izolovanje kablova za instalacije, tokom poslednjih 50 godina, je PVC , stabilizovan olovom i omekšan ftalatima. Nkt- kablovi je 1993.godine, bila prva kompanija koja je predstavila PVC kablove bez olova. U 2001.godini propisima su zabranjeni kablovi koji sadrže olovo. Istovremeno sa ovim procesom eliminacije, razvijeni su kao alternativa PVC materijalima, materijali koji su otporni na plamen za kablove za instalacije i fleksibilne žice. Godine  2002. kompanija je dobila nagradu EU koja se odnosi na zaštitu životne sredine u kategoriji “zelenih proizvoda” zbog razvijanja proizvoda bez PVC i halogenovanih jedinjenja.

Godine 2001.celokupni sistem za žicu i kablove je pretvoren u sistem bez ftalata i bez halogenovanih jedinjenja. Samo nekoliko proizvoda i dalje sadrže PVC materijal, jer neki korisnici i dalje traži takav materijal. U 2004. godini PVC je zamenjen preko 40%.

Prednosti:

Dobri razlozi za zamenu PVC sa olovom kao stabilizatorom i ftalatom koji takođe sadrže,  su:

– Izbegavanje korišćenja na godišnjem nivou 2500 tona ftalata i 10000 tona PVC sa oko 100 tona jedinjenja olova koji ga sadrži.

– PVC se pravi od vinilhlorida koji može izazvati karcionom. PVC se omekšava ftalatima, gde se najčešće koristi DEHP.

– Pri požaru novi tip kabla je i bezbedniji i bolji materijal po ljudsko zdravlje u odnosu na PVC kablove. NOPOVIC ne oslobađa nikakve korozivne pare, hlorovodoničnu kiselinu. Kada gori , proizvodi se samo svetao dim. To znači da vidljivost nije ograničena, hitne evakuacije mogu se lakše postići i spasavanje bolje obaviti.

Nedostatak je da su novi kablovi skuplji od PVC kablova.

Sve vrste dimova – uključujući dimove nastale i iz NOPOVIC su opasni.

Početak stranice

Procena studije slučaja/supstitucije

Pogledajte prednosti i mane u opisu primera

Početak stranice

Ostala rešenja

Dalje informacije

Dostupno na drugim jezicima


Ko je obezbedio informacije

Vrsta dostavljača informacija
Proizvođač/distributer

Kontakt 

Eko savjet , Blegdamsvej 4B , 2200 København N | Tel : +45 33 15 09 77 | E-mail : info@ecocouncil.dk

Ekološki savjet (Det Økologiske Råd) je danska nevladina organizacija osnovana

1991. godine. Njihov glavni cilj je promovisanje održivog razvoja,gde su briga o životnoj sredini, socijalna pravda i ljudsko blagostanje osnovna pitanja u fokusu.

 

 


Izvor publikacije

Hazardous chemicals can be substituted
By: Rikke Lethare and Christian Ege
The Danish Ecological Council, February 2006. Book, 100 pages, illustrated in colours.
The Danish Ecological Council, Blegdamsvej 4B, 2200 København N

+45 33150977

info@ecocouncil.dk

Tip publikacije i dostupnost 

Publikacija slobodno dostupana

Originalni dokument: preuzmi ovd
Arhivirana kopija: preuzmi ovde


(English) Comments from SUBSPORT users

Početak stranice

Publikacija ili poslednja izmena odnosno dopuna: 16.05.2012

Logo Alhem Logo Grontmij Logo Istas Logo Chemsec Logo Kooperationsstelle Hamburg