Način da se pronađu bezbednije alternative

Dostupno na drugim jezicima    
038-SR, General section

Zamena tetrahloretilena koji se koristi u sistemima za profesionalno hemijsko čišćenje (suvim postupkom) sa mokrim sistemom za čišćenje/održavanjeodeće

Abstrakt

Tetrahloretilen, opasna karcinogena susptanca i endokrini disraptor, ima široku primenu u sistemima za suvo čišćenje. Tetrahloretilen takođe izaziva i niz drugih negativnih efekata po zdravlje ljudi i životnu sredinu. U ovom primeru supstitucije korišćenje ove opasne supstanca je eliminisano korišćenjem alternativnog sistema za tzv. “mokro čišćenje” u profesionalnim perionicama veša u SAD.

Supstance koje su supstituisane

  1. Tetrahloretilen

    CAS br. 127-18-4 EC br. 204-825-9 Indeks br. 602-028-00-4

Alternativne supstance

  1. Voda

    CAS br. 7732-18-5 EC br. 231-791-2 Indeks br. 

Drugi tip alternativa

Profesionalno mokro čišćenje

Pouzdanost infomacija

Dokaz o implementaciji: postoji dokaz da je rešenje implementirano i koristilo se u vreme kada je publikovano


Procena opasnosti

Za tetrahloroetilen postoje ograničena saznanja o karcinogenom efektu (R40), i toksičan je po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini (R51/53).

Takođe, prema Evropskoj komisiji postoje dokazi  da ima efekte endokrinih disraptora (kategorija 1). Supstanca se nalazi u tabelama 2 i 3 dokumenata SEC (2007) 1635

 

» Proveri bazu podataka prema SUBSPORT skrining kriterijumima (SDSC)

Početak stranice

Opis supstitucije

Tetrahloretilen (PCE) se široko upotrebljava kao rastvarač za čišćenje osetljive odeće, ali je veoma toksična supstanca: karcinogen, endokrini disruptor i izaziva dugotrajne štetne efekte po vodenu životnu sredinu.

Kompanija, Del Rey Cleaners iz SAD-a, je zbog toga odlučla da zameni hemijsko (suvo) čišćenje gde se koristio PCE sa sistemom za profesionalno mokro čišćenje. U ovom alternativnom sistemu voda je jedini rastvarač koji se koristi.

Profesionalno mokro čišćenje  komercijalno najdostupniji sistem gde se koriste netoksične alternative. To je proces na bazi vode koji koristi kompjuterski kontrolisane mašine za pranje i sušenje veša, i specijalizovanu opremu za zatezanje (peglanje) kao završni proces da se povrati oblik i forma odeće.

U ovom primeru kompanija je odlučila da eliminiše iz upotrebe rastvarač zbog regulatornih promena u regionu (Los Anđeles).

Del Rey Cleaners je instalirala profesionalne mašine za  pranje kapaciteta od 40 funti veša i profesionalne mašine za sušenje kapaciteta 75 funti veša sistemu mokrog čišćenja. Kule za sistem hlađenja i dve starije prese, jedna za jakne/gornje delove odeće i jedna za pantalone, su uklonjene  Dodata su dva  nova dela opreme za završnu doradu: za zatezanje (peglanje) pantalona i za zatezanje (peglanje)- dobijanje forme za jakne i gornje delove odeće. Grejač vode na prirodni gas je takođe instaliran da obezbedi toplu vodu za pranje. Prelazak na profesionalno mokro čišćenje nije uticalo na ostatak opreme u objektu.

Prednosti:

Primer Del Rey Cleaners je prikazao da korišćenje električne energije, korišćenje prirodnog gasa i vode,  su značajno niži kada su koristili profesionalni sistem za vlažno (mokro) čišćenje, u odnosu na čišćenje odeče korišćenjem PCE sistema za suvo hemijsko čišćenje. Konkretno, upotreba električne energije je 60% manja (30.1 prema 12.0 kVh/100 funti očišćene odeće) , upotreba prirodnog gasa je 19% manja (22.0 prema 15.9 terma/100 lb), a korišćenje vode za 52% manje (181 prema 87 galona/100 lb).

Viša stopa korišćenja voda pri hemijskom (suvom) čišćenjnju u Del Rey Cleaners pripisana je slomljenom plovku ventila rashladnog tornja.

Nedostaci:

Ne preporučuje se za vunene predmet zbog skupljanja.
Troškovi: više deterdžent, gasa i električne energije nego PER

Početak stranice

Procena studije slučaja/supstitucije

U ovom primeru je opisana zamena opasnih rastvarača vodom. Pored toga sistem zasnovan na korišćenju vode je pokazao bolju energetsku efikasnost nego stari sistem.

Početak stranice

Ostala rešenja

Dalje informacije

Dostupno na drugim jezicima


Ko je obezbedio informacije

Vrsta dostavljača informacija
Istraživač

Kontakt 

Izvor publikacije

Peter Sinsherimer
Cyrus Grout

Pollution Prevention Education and Research Centre
Urban and Environmental Policy Institute
Occidental College

September 2004

Tip publikacije i dostupnost 

Slobodno dostupan

Originalni dokument: preuzmi ovd
Arhivirana kopija: preuzmi ovde


(English) Comments from SUBSPORT users

Početak stranice

Publikacija ili poslednja izmena odnosno dopuna: 20.11.2012

Logo Alhem Logo Grontmij Logo Istas Logo Chemsec Logo Kooperationsstelle Hamburg